Niebezpieczeństwo przy szukaniu prawdy leży w tym, że rzeczywiście się ją znajduje.
– William Faulkner

Agencja detektywistyczna DETECTUM powstała na potrzeby rozwiązywania problemów ludzkich w życiu prywatnym oraz zawodowym. Działania naszych detektywów są bardzo skuteczne o czym świadczy ilość rozwiązanych, doprowadzonych do koń ca zleceń . Zbudowaliśmy sieć profesjonalnych kontaktów, które umożliwiają nam dotarcie do rzetelnych źródeł informacji nieosiągalnych dla prywatnego obywatela. Gwarantujemy szybkość oraz skuteczność w działaniu a zebrane przez nas dane stanowią wiarygodny dowód dla Sądu.

Niebezpieczeństwo przy szukaniu prawdy leży w tym, że rzeczywiście się ją znajduje.
– William Faulkner

Agencja detektywistyczna DETECTUM powstała na potrzeby rozwiązywania problemów ludzkich w życiu prywatnym oraz zawodowym. Działania naszych detektywów są bardzo skuteczne o czym świadczy ilość rozwiązanych, doprowadzonych do koń ca zleceń . Zbudowaliśmy sieć profesjonalnych kontaktów, które umożliwiają nam dotarcie do rzetelnych źródeł informacji nieosiągalnych dla prywatnego obywatela. Gwarantujemy szybkość oraz skuteczność w działaniu a zebrane przez nas dane stanowią wiarygodny dowód dla Sądu.

Jesteśmy licencjonowaną agencją detektywistyczną wpisana do Rejestru MSWiA , współpracującą z wysokiej klasy specjalistami posiadającymi kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w branży, począwszy od udowadniania zdrad małżeńskich, aż po poszukiwania zaginionych osób.

Podczas wykonywania zlecenia jesteśmy w kontakcie z funkcjonariuszami policji, kancelariami prawnymi, oraz innymi detektywami, dzięki czemu działamy na terenie całej Polski. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Dobro klienta jest naszym priorytetem dlatego też bardzo cenimy sobie dyskrecje. Spełniając oczekiwania klientów, nie unikamy występowania w charakterze świadków w toczących się postępowaniach przed Sądami powszechnymi.

Ze względu na różnorodność spraw, którymi się zajmujemy oraz indywidualne podejście do każdego klienta nie możemy jednoznacznie określić wartości poszczególnych usług.

W trakcie bezpłatnych konsultacji z klientem, detektyw omawia szczegóły zlecenia podczas których bierze pod uwagę potrzeby nakładu pracy, użycie odpowiednich środków technicznych, tylko znając szczegóły sprawy jest w stanie ustalić z klientem cenę adekwatna do realizacji zlecenia. Po zapoznaniu się z konkretną ofertą oraz jej akceptacją przedstawiamy Państwu kosztorys, a następnie zostaje sporządzona umowa.

Podejmujemy się każdej sprawy, nawet tej która początkowo wydaje się nie do rozwikłania.
Usługi dla klientów:

DLA OSÓB PRYWATNYCH

 • poszukiwanie osób zaginionych
 • ustalenie adresu zamieszkania i pobytu
 • poszukiwanie utraconego mienia
 • sprawy rozwodowe
 • gromadzenie dowodów zdrady
 • ustalenia majątkowe
 • sprawy spadkowe

W BIZNESIE

 • wywiady środowiskowe
 • śledztwa gospodarcze
 • weryfikacja pracowników
 • nieuczciwa konkurencja
 • wywiad śledczy
 • wywiad gospodarczy

INNE

 • obserwacja osób
 • wykrywanie podsłuchów
 • sprawy karne
 • informatyka śledcza

Testerzy Wierności

Współpracujemy z testerami wierności obydwu płci, dzięki czemu jesteśmy w stanie udowodnić zdradę zarówno mężczyzny jak i kobiety, Każdy z naszych testerów jest wyjątkowy i na podstawie opisu zleceniodawcy dobieramy osobę adekwatną do gustu twojego partnera. Działamy na terenie każdego województwa.

Testerzy wierności mają za zadanie kusić twojego partnera, ale nigdy nie wychodzą z inicjatywą jako pierwsi, nie proponują spotkań. Zbierają dowody zdrady w postaci zapisanych wiadomości, nagranych rozmów telefonicznych oraz dokumentują fotorelacje, które są niezbędne w przypadku wnoszenia sprawy o rozwód.

strona www

OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

Znak towarowy – prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

Zgodnie z art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej za naruszenia prawa ochronnego, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Ochrona karna znaków towarowych ponadto uregulowana jest w art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przepis ten stanowi, iż osoba, która w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 305 ust.1).

Agencja  w tym zakresie proponuje:

 • rejestracja znaku towarowego,
 • wytaczanie powództwa w sprawach karnych i cywilnych związanych z naruszeniem ochrony znaku towarowego,
 • dostarczanie dowodów w sprawie naruszenia chronionego znaku towarowego,
 • współdziałanie z organami ścigania oraz wykonywanie własnych czynności mających na celu likwidację wytwórni i miejsc sprzedaży towarów z podrobionymi znakami towarowymi,
 • ograniczanie skutków wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym,
 • odzysk strat poniesionych w wyniku działalności grup przestępczych naruszających prawa do ochrony znaku towarowego.

 

Przykładowe realizacje

Screen Shot 08-01-17 at 02.36 PM Screen Shot 08-01-17 at 02.35 PM Screen Shot 08-01-17 at 02.33 PM 001 Screen Shot 08-01-17 at 02.33 PM Screen Shot 08-01-17 at 02.32 PM Screen Shot 08-01-17 at 02.31 PM 001 Screen Shot 08-01-17 at 02.31 PM Screen Shot 08-01-17 at 02.30 PM

Kontakt e-mail:
biuro@detectum.pl

Dział Prawny:
kancelaria@detectum.pl

SMS:
tel +48 666 607 600

Zostaw nam telefon lub e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

6 + 2 =